Piccoli 334 SL - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusiomis vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose. Preparatas skirtas profesionaliam Naudojimui
Veiklioji medžiaga: Klopiralidas 267 g/l + pikloramas 67 g/l

HODER 720 SG - yra selektyvus piridinų klasės herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse.
Veiklioji medžiaga: Klopiralidas 720 g/kg

WIZARD® 500 EC - piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.
Veiklioji medžiaga: Cipermetrinas 500 g/l

R-20 - selektyvus, sisteminio poveikio sulfonilurėjos grupės herbicidas, naudojamas dviskilčių piktožolių naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, miežių ir avižų pasėliuose. Skirtas profesionaliam naudojimui!
Veiklioji medžiaga: Metsulfuron-metilas 200 g/kg